Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dovolte mi abych Vás dnes v tento slavnostní den přivítala na odhalení a požehnání obecní kašny, která byla vybudována za pomoci dotačních podmínek v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje . S názvem ( Zásobník na vodu s přípojkou- Kašna).
Celkové náklady na výstavbu kašny byly 225 189,-Kč z toho bylo 150 000.-Kč dotace od Plzeňského kraje.
Zásobník na vodu, neboli kašna , která leží na pozemku 922/10, byla navržena s vodovodní přípojkou o délce 207 metrů s napojením na stávající vodovodní řad. Tento vodovodní řad je čerpán ze záložního zdroje z vodojemu nad hřištěm, který byl před mnoha lety znečištěn hnojištěm, které bylo umístěno na nedalekých polích nad Příbramkou. Tato voda byla kontaminována a tudíž musel být zastaven odběr z tohoto zdroje, který napájel nemalou část naší obce od roku 1926, kde máme první zmínky o prodloužení vodovodu v této části.
Abychom obnovili opět tento zdroj pitné vody, zastupitelstvo obce zvažovalo v loňském roce jakou formou vyčistit vodojem. Nejlepším řešením jak vyčistit vodojem je cirkulace vody . Z tohoto důvodu bylo rozhodlo o vybudování místní kašny.

Kašna byla postavena z pískovce, který byl dovezen z lomu Božanov u Broumova. Pískovec , který se používá pro svoji tvrdost na repliky soch a byl používán i na Karlově mostě v Praze.
Tato kašna má celkovou hmotnost 2500 kg. Je sestavena 1 soklu , tří sekmentů, horní a dolní obruby , uvnitř kašny je pískovcová dlažba a hlavní dominantou je již zmiňovaný pískovec.
Kolem kašny jsou osazeny dlažební pískovcové prvky.
Na výstavbě kašny spolupracovali p. Michal Forejt, který zajišťoval zemní práce s úpravou terénu, dále napojení na vodovodní řad zajišťoval p. Jiří Kraus správce obecního vodovodu, vybudování naší dominanty v obci , neboli kašny prováděl Kamenosochař Bartoloměj Štěrba mladší z Kozojed, dopravu a pokládku obstarával p. Vaňourek Gustav a Jan Valenta Posledním, kdo se podílel na vybudování kašny byl Václav Beránek, který pokládal dlažbu kolem kašny.
Tímto všem srdečně děkuji zato, že se podíleli na zkrášlení naší obce.
Věříme že i naši spoluobčané budou toto dílo opatrovat , tak aby byla kašna zachována pro další generace.
Nyní bychom přešli k slavnostnímu přestřižení pásky a poté k požehnání obecní kašny panem farářem z římskokatolické farnosti z Rokycan, kterému bych také ráda poděkovala za dlouholetou činnost v této farnosti a popřát mu hodně úspěchů v novém působišti na farnosti v Klatovech.
 

 

 

Torzo kašny

Horké odpoledne 19.8.2012 odhalení kašny -místní občané Slavnostní odhalení kašny s místními občany 19.8.2012

Kašna 2012

Požehnání kašně a našim občanům vikářem Jaroslavem Hůlem

Slavnostní přípitek u kašny vikář J Hůle, starostové obcí J.Vaňourková, F. Vild, L: Fišer

Vikář Jaroslav Hůle a starostka obce Jarmila Vaňourková přestřihávají slavnostně pásku.

Místní občané na slavnostním odhalení kašny 19.8.2012

Pískovcová kašna , celková hmotnost 2500kg  19.8.2012

Slavnostní odhalení kašny-místní občané19.8.2012

Kašna s dokončovacími pracemi

Bartoloměj Štěrba -kamenosochař, při vkládání pískovce

 

Václav Beránek při pokládání obruby a dlažby kolem kašny

Propojení  přípojky do kašny

Výkopové práce s opravou zatrubnění ke kašně

Úprava terénu u kašny v Kamenném Újezdě

 

Stránka

  • 1

První část kašny.

První část kašny.

Teréní úpravy kolem kašny

Teréní úpravy kolem kašny

Teréní úpravy u kašny k posezení

Teréní úpravy u kašny k posezení

Dokončení teréního povrchu u kašny

Dokončení teréního povrchu u kašny

Pokládání kamene do kašny jeřábem

Pokládání kamene do kašny jeřábem

Uložení pískovce do kašny

Uložení pískovce do kašny

Zalepení pískovce tmelem kamenosochařem Bartolomějem Štěrbou ml.

Zalepení pískovce tmelem kamenosochařem Bartolomějem Štěrbou ml.

Slavnostní odhalení kašny knězem z rokycanské farnosti Jaroslavem Hůlem

Slavnostní odhalení kašny knězem z rokycanské farnosti Jaroslavem Hůlem

Slavnostní odhalení kašny 19.8.2012

Slavnostní odhalení kašny 19.8.2012

Obecní kašna byla slavnostně odhalena v neděli 19.8.2012

Obecní kašna byla slavnostně odhalena v neděli 19.8.2012

Přestřižení pásky knězem Jaroslavem Hůlem a starostkou Jarmilou Vaňourkovou při odhalení kašny 19.8.2012

Přestřižení pásky knězem Jaroslavem Hůlem a starostkou Jarmilou Vaňourkovou při odhalení kašny 19.8.2012

Václav Beránek, který prováděl pokládku kolem kašny, vedle kamenosochař Bartoloměj Štěrba ml. a starosta Holoubkova Ing. Lukáš Fišer

Václav Beránek, který prováděl pokládku kolem kašny, vedle kamenosochař Bartoloměj Štěrba ml. a starosta Holoubkova Ing. Lukáš Fišer


Stránka

  • 1